Een helder en verantwoord beleid met betrekking tot QHSE is niet alleen van belang voor onze eigen organisatie meer tevens van groot belang voor onze klanten. Onze beleid is immers direct van invloed op de werkzaamheden die wij op de locatie van onze klanten uitvoeren. Wij streven ernaar om ons beleid aangaande QHSE zo veel mogelijk in samenwerking met onze klanten tot stand te brengen in het kader van gezamenlijke veiligheid en kwaliteit.

 

ISO 14001

 

ISO 14001 is een wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem is daarin gedefinieerd als dat deel van het algemene managementsysteem van de organisatie dat wordt gebruikt om het milieubeleid te ontwikkelen en te implementeren en milieuaspecten te beheersen.

 

VCA

 

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

 

Eurovergunning
De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning. Met een Eurovergunning mag vervoer gedaan worden binnen de grenzen van de Europese Unie.

 

VIHB Registratie
Bedrijven die zich op Nederlands grondgebied bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen moeten staan vermeld op de landelijke VIHB-lijst.

 

SIR Aansluiting
De Stichting Industriële Reiniging (SIR) heeft tot doel het bevorderen en reguleren van veilig werken in de industriële reiniging. De Stichting Industriële Reiniging bundelt en behartigt dat belang in Nederland en – sinds 2003 – in België. De SIR geldt als een voorbeeld hoe effectief zelfregulering op het gebied van veiligheid in een branche kan zijn.

 

SIR Keuringen
Voertuigen voorzien van SIR keuring zijn in aanvulling op wettelijke voorschriften uitgevoerd met extra beveiligingen op gebied van veilig werken.

 

Training en opleidingen
Onze deskundige medewerkers beschikken over diverse trainingen en opleidingen betreffende hun vakgebied. Het overgrote deel van deze trainingen en opleidingen zijn beperkt geldig waardoor men periodiek opnieuw de opleidingen moet volgen zodat de kennis altijd up-to-date is.